5 1 2 3 4
 

CURRICULUM VITAE

Activitate curatorială:
2016- Manager proiect EX- LIBRIS BRÂNCUȘI 2016
2016- Expoziția PEISAJ FEMININ/ MUZEUL DE ARTĂ CONSTANȚA/ 5 mai 2016
2014- Ape- Expozitia de Arta Contemporana Muzeul Marinei din Constanta Constanta Florin Stoiciu / Laurentiu Macarie / 12 – 17. 08. 2014
2013- Ape- Expozitia de Arta Contemporana Muzeul Marinei din Constanta Constanta Florin Stoiciu / Laurentiu Macarie / 12 – 17. 08. 2013

Lucrări în colecţii ( muzee/ colecţii particulare etc.)
2015- Muzeul de Artă Iași
2003 - Muzeul Civic din Cremona la Cabinetul de stampe şi desen: / c. 2798: „Mask 1” 2002, etching, c. 2799: „Mask 2” 2002, etching
1996 - Muzeul de Artă Vizuală- Galaţi, “Măşti 1, 2, 3
Muzeul de Artă Tulcea
Colecţia particulară- Sarah Einik- S.U.A.
Colecţia particulară - George Moisescu- România
Colecţia Fundaţiei “Progresiv” Buzău România
Colecţia particulară- Carmen Bendovski România
Colecţia particulară- Anca Gheorghe România
Colecţia particulară- Daniel Hotăranu România
Colecţia particulară- Anca Boeriu România
Colecţia particulară- Elisabeth Galvez- U.K.
Colecţia particulară- Kristina Engler- Elveţia
Colecţia particulară- Hideko Souchon- Franţa
Colecţia particulară- Cristian Tarbă- România
Colecţia particulară- Cojocaru Dumitru- România
Colecţia particulară- Răzvan Theodorescu- România
Muzeul de Artă al Institutului de Cercetare Comuzeală Tulcea- România / Colecţia de Grafică / „Copaci în furtună”. Tehnică mixtă. 61 x 42 cm – inv. 2260./ „Car”- tehnică mixtă. 61 x 42 cm. Inv. 2262
Biblioteca Judeţeană “George Bariţiu- Braşov- România
Lucrare donata Muzeului de Arta, Tulcea din cadrul Institutului de Cercetare Eco- Muzeale din Tulcea
Lucrare donata Muzeului de Arta, Targoviste din cadrul Complexului National Muzeal din Dambovita
Lucrare in colectie particulara „Cojocaru Dumitru”/ „Oameni si Masti” – gravura, aquaforte / aquatinta, dimensiune 200 cm x 70 cm / Lucrarea a fost expusa la Expozitia personala la Abatia „ Klosterneuburg” Viena- Austria  in 2007
Muzeul Tama Art University, Tokio, Japonia

COMISII
2010 – Președintele comisiei de prediplomă la Catedra Pedagogia Artei
- Președintele comisiei de licență la Catedra Pedagogia Artei
– Membru în comisia de dizertație la Catedra Foto – Video
– Membru în comisia de admitere licență la Catedra Grafică
– Membru în comisia de admitere master la Catedra Grafică
– Membru în comisia de admitere master la Catedra Pedagogia Artei
– Referent comisia de doctorat a Domnului Ovidiu Ionescu – ”Argila – Mediu fundamental în ceramică” conducator ştiinţific: Prof. Univ. dr. Mihail Mănescu / Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
– Referent comisia de doctorat a Doamnei Cîra- Niculescu A. Liliana -  “Probleme de marketing cultural în domeniul patrimoniului artistic” / Conducător ştiinţific: prof. univ. dr. Vârtaciu Rodica / Universitatea de Vest din Timişoara  / Facultatea de Arte Plastice şi Design
– Referent comisia de doctorat a Domnului Ilie Rusu – ”Forma artistică- între obiect comun şi obiect plastic” conducator ştiinţific: Prof. Univ. dr. Mihail Mănescu / Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
– Referent comisia de doctorat a Domnului Anton Şevţov – ”Portretul între Dăinuire şi şanse actuale de expresie plastică” conducator ştiinţific: Prof. Univ. dr. Mihail Mănescu / Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
2011 – Referent comisia de doctorat a Domnului Iuri Constantin Isar– ”Spontaneitate şi rigoare în universul Gravurii” conducator ştiinţific: Prof. Univ. dr. Mihail Mănescu / Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
– Referent comisia de doctorat a Domnului Aurel Bulacu– ”Legitimarea graficii militante între retorism şi eficienţă” conducator ştiinţific: Prof. Univ. dr. Mihail Mănescu / Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
- ianuarie- Membru în juriul „Tinere Talente” Fundatia Principesei Margareta / Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti
- Membru în juriul Bienala Concurs de Gravură „Gabriel Popescu” Ediția a III-a Târgoviște, Muzeul de Istorie, 18 noiembrie
– Referent comisia de doctorat a Doamnei ANCA LAURA (ANGHEL) COLLER, ”Originalitate și clișeu-
complementarietate, subiectivitate, caracter ciclic în artele vizuale ”
2012 - Referent comisia de doctorat a Doamnei Simona Stanciu– ”Sisteme de Comunicare Vizuală în Bucureşti” conducator ştiinţific: Prof. Univ. dr. Mihail Mănescu / Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti – 20 iunie
- Președintele comisiei de licență la Catedra Pedagogia Artei
- Membru în comisia de dizertaţie la Catedra Pedagogia Artei
- Membru în comisia de dizertaţie la Departamentul Grafica
- Referent comisia de doctorat a Domnului Cristian Țârdel ”Transpunerea în Gravură”
- Referent comisia de doctorat a Doamnei Ion (Pădurețu) Alexandrina „COLECȚIA DE ICOANE PICTATE PE LEMN DATÂND DIN SECOLELE XVII-XX A MÂNĂSTIRII JITIANU (JUDEȚUL DOLJ)” UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” SIBIU, FACULTATEA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE, DEPARTAMENTUL DE ISTORIE ȘI PATRIMONIU
2013- - Membru în comisia de dizertaţie la Departamentul Grafica
– Membru în comisia de admitere licență la Catedra Grafică
– Membru în comisia de admitere master la Catedra Grafică

2014- Coordonator ştiinţific şi membru în comisia de grad didactic I
„Expresivitatea elementelor de limbaj plastic și rolul lor în dezvoltarea aptitudinilor creatoare”elaborată de doamna profesoară ANGHEL (DUȚĂ) GINUȚA - Piteşti
Coordonator ştiinţific şi membru în comisia de grad didactic I
„Arta populară locală în educaţia estetică a elevilor”elaborată de doamna profesor DUICU MARIA- Râmnicu Vâlcea
Membru al Comisiei de Concurs asupra activităţii didactice, de cercetare şi valorificare ştiinţifică desfăşurată de lector. univ. Dr. Ion Codrescu, înscris la concursul pentru ocuparea postului de conferențiar, poziţia 19 , disciplinele: Istoria Artei Universale și Românești, Istoria Artei Contemporane, Tendințe în Arta Plastică Contemporană. Domeniul: Arte plastice, post vacant în statul de funcţii la UNIVERSITATEA OVIDIUS din CONSTANȚA, FACULTATEA DE ARTE, Departamentul de Muzică, Teatru și Arte Vizuale
Aviz pentru teza de doctorat a doamnei Savitkaia Baraghin Iarîna – Academia de Ştiinţe a Moldovei – Institutul Patrimonial Cultural- Centrul Studiului Artelor – lucrarea “Evoluţia gravurii în Moldova / Teoria şi istoria artelor plastic
Referat pentru teza de doctorat a domnului Răzvan Constantin Caratănase intitulată “ Gravura ca artă majoră” . Universitatea Naţională de Arte Din Bucureşti.
Membru în juriul “ Bienala Internaţională “ Ion Andreescu” / Buzău 2014
REFERAT Privind teza de doctorat ”REPREZENTAREA COLANEI ÎN PICTURA EUROPEANĂ ” a doamnei Drd. Mădălina Dragoș.  Universitatea Naţională de Arte Din Bucureşti.

2015
– Membru în comisia de admitere master la Catedra Grafică
- Președintele comisiei de dizertaţie la Catedra Pedagogia Artei
- Membru în comisia de dizertaţie la Departamentul Grafică

2016
– Membru în comisia de admitere licență la Departamentul Grafică
– Membru în comisia de admitere master la Departamentul Grafică
- Președintele comisiei de dizertaţie la Departamentul Pedagogia Artei
- Membru în comisia de dizertaţie la Departamentul Grafică
– Președintele comisiei de admitere master la Facultatea de Arte Universitatea Ovidius Constanta

    • Membru în comisia de evaluare manager al Muzeului de Artă Constanța
    • Membru în secția Grafica a Uniunii artiștilor Plastici din România
    NEXT pag. 5 BACK pag. 3 Top ^